Kraaiennest Parking

Kraaiennest Parking – 1997-2018 (5:23 min.)

Het donkere ondergronds opgenomen ‘Kraaiennest Parking’ was een van onze videowerken die deel uitmaakte van de ‘Bijlmer Jaren’ installatie en gepresenteerd werd in ‘Ode aan de Bijlmer’. Het videowerk is een één shot opname van een aftastende fietsverkenningsrit, een in schijnbaar aangeslagen toestand afgelegd traject door het inpandige deel van de aan onze flat gekoppelde Kraaiennest parkeergarage. De video vangt boven in de garage aan en daalt spiraalsgewijs vorderend, schuddend en als een rollercoaster glijdend steeds dieper af het monumentale bouwwerk in. Als plotseling, uit het niets een evangelisch hooglied opklinkt dat aanzwelt en luisterrijk is maar ook ontstellend omdat associaties met een soort hellevaart opdoemen, stijgt juist het koorgebed van de drukbezochte kerk van de Pinkstergemeente onderin de Kraaiennestgarage tot een golvende psalmodiërende climax.

Bijlmer Years – 1997. Een ongepolijst videoproject van de hedendaagse kunstenaars Thérèse Zoekende en Patrick Koster die hun eigen leefomgeving onderzoeken in de buitenwijk “De Bijlmer” van Amsterdam-Zuidoost. De Bijlmer was ingedeeld op meerdere niveaus. De grote parkeergarages met meerdere verdiepingen zijn heel typerend voor deze buurt en zijn thans bijna allemaal afgebroken.

Kraaiennest Parking – 1997-2018 (5:23 min.) [English version below]

The dark underground recorded “Kraaiennest Parking” was one of our video works that was part of the “Bijlmer Years” installation and was presented in the exhibition “Ode to the Bijlmer”. The video work is a one-shot recording of a exploring bicycle reconnaissance ride, a trajectory covered in apparently excited condition through the indoor part of the Kraaiennest (Crow’s Nest) parking garage connected to our apartment. The video starts at the top of the garage and descends spiralingly, shaking and sliding deeper and deeper into the monumental structure. When suddenly, out of the blue, an evangelical hymn comes up that is swelling and glorious, but also appalling because associations with a kind of hell are looming, the choral prayer of the crowded church of the Pentecostal church rises at the bottom of the Crow’s Nest garage to a rippling psalmodic climax.

Bijlmer Years – 1997. A raw video project of the visual artists Thérèse Zoekende and Patrick Koster investigating their own environment in the Southeast suburb of Amsterdam, Netherlands. The multi-level floor plan and the large multi-storey car parks are very typical for this neighborhood.

Tags: Video

Back to Top