news

Patrick Koster, The Parable of the Sower VI, The War Prayer, collage of adhesive film on drawing polyester mounted on a lightbox-Patrick Koster - contemporary visual artist

Patrick Koster, The Parable of the Sower VI, 2019

Patrick Koster, The Parable of the Sower VI, series #6, The War Prayer, 2019, h 180 cm x w 136 cm (h 70.9 in x w 53.5 inch), collage of adhesive film on drawing polyester mounted on a lightbox

During a recent research, I discovered Mark Twain’s (1805-1910) book “The War Prayer”, which was initially forbidden. The story had similarities with the church attack in Charleston. Mark Twain wrote “The War Prayer” in response to the Spanish-American War and the subsequent Philippine-American War. The book remained unpublished until 1923, thirteen years after his death.

“An aged stranger entered and moved with slow and noiseless step up the main aisle, his eyes fixed upon the minister, his long body clothed in a robe that reached to his feet, his head bare, his white hair descending in a frothy cataract to his shoulders, his seamy face unnaturally pale, pale even to ghastliness” (Mark Twain, The War Prayer, 1905). The pastor read from “Laws for War, When you go to war”, Chapter 20 of Deuteronomy that just like “Book of the Wars of the Lord” are parts of the Old Testament.

In “The War Prayer”, the stranger confronts the pastor and the church community with group egoism, praying for a successful result of one’s own group, of an avoidable war and propagandize it. The message from the strange visitor amounted to: “stop patriotic incitement to a useless war and religious incitement of innocent civilians to go to war.” He was considered a lunatic “because there was no sense in what he said” (The War Prayer, 1905).

Patrick Koster, The Parable of the Sower VI, The War Prayer, collage of adhesive film on drawing polyester mounted on a lightbox-Patrick Koster - contemporary visual artist

Patrick Koster, De gelijkenis van de zaaier VI, serie #6, The War Prayer, 2019, h 180 cm x b 136 cm, collage van plakfilm op tekenpolyester gemonteerd op een lichtbak

[NL text]

The War Prayer

Tijdens een recente onderzoek ontdekte ik het aanvankelijk verboden boek ‘The War Prayer’ (1905) van Mark Twain (1835-1910). Het heeft overeenkomsten met de kerkaanslag in Charleston. Mark Twain schreef ‘The War Prayer’ als een reactie op de Spaans-Amerikaanse Oorlog en de erop volgende Filipijns-Amerikaanse Oorlog. Het boek bleef ongepubliceerd tot 1923, dertien jaar na zijn dood.

“Opeens kwam er langzaam en geruisloos een vreemdeling de kerk binnen, lopend over het middenpad hield hij zijn ogen strak op de dominee gericht. Zijn lange lijf was geheel tot op zijn voeten gehuld in een vallend gewaad, hij was blootshoofds en zijn dunne witte haar viel stijl op zijn schouders, zijn harde gezicht scheen onnatuurlijk bleek, doodsbleek zelfs” (Mark Twain, The War Prayer, 1905). De dominee las uit ‘Oorlogswetten’, hoofdstuk 20 van Deuteronomium dat net als ‘De oorlogen van de Heer’ delen uit het Oude Testament zijn.

In ‘The War Prayer’ confronteert de vreemdeling de dominee en de kerkgemeenschap met groepsegoïsme. Het bidden voor een goede afloop van de eigen groep, van een vermijdbare oorlog en het maken van propaganda ervoor. De boodschap van de vreemde bezoeker kwam neer op: “stop met het patriottisch aanzetten tot een nutteloze oorlog en het religieus opruien van onschuldige burgers om ten strijde te trekken”. Men vond hem een storende gek.

Posted on 11 July 2019 in Patrick Koster, Art Work, Contemporary Art, visual art

Share

Leave a commentYour email address will not be published. Required fields are marked *

Back to Top