Dagblad Het Parool stuurde verslaggever Kees Keijer naar de tentoonstelling Ode aan de Bijlmer. In het katern Kunst en Media werd een paginagroot artikel over de tentoonstelling in CBK Zuidoost geplaatst. Het project Bijmer Jaren van de kunstenaars Patrick Koster en Thérèse Zoekende werd besproken.-El periódico Het Parool envió al periodista Kees Keijer a la exposición Ode aan de Bijlmer. Se colocó un artículo de página completa sobre la exposición en CBK Zuidoost en la sección Arte y medios. Se discutió el proyecto Bijmer Jaren de los artistas Patrick Koster y Thérèse Zoekende-Le journal Het Parool a envoyé le journaliste Kees Keijer à l'exposition Ode aan de Bijlmer. Un article d'une page entière sur l'exposition à CBK Zuidoost a été placé dans la section Art et médias. Le projet Bijmer Jaren des artistes Patrick Koster et Thérèse Zoekende a été discuté. -Newspaper Het Parool sent reporter Kees Keijer to the exhibition Ode aan de Bijlmer. A full-page article about the exhibition in CBK Zuidoost was placed in the section Art and Media. The Bijmer Jaren project by the artists Patrick Koster and Thérèse Zoekende was discussed.-Die Zeitung Het Parool schickte den Reporter Kees Keijer zur Ausstellung Ode aan de Bijlmer. Ein ganzseitiger Artikel über die Ausstellung in CBK Zuidoost wurde in der Rubrik Kunst und Medien veröffentlicht. Das Bijmer Jaren-Projekt der Künstler Patrick Koster und Thérèse Zoekende wurde diskutiert.

Het Parool Review – Ode To The Bijlmer

CBK Zuidoost organizes an exhibition about fifty years of Bijlmer. Eleven artists reflect on the history of the most famous and notorious…

Hanna and Evy in Delft, 1944 II, series #2, 2016, h 152,4 cm x w 76,2 cm, collage of adhesive film on drawing polyester on lightbox-Contemporary visual artist Patrick Koster’s solo exhibition The laments of an Icarus at Kennedy Van der Laan Amsterdam-Exposition personnelle de l'artiste visuel contemporain Patrick Koster Les lamentations d'un Icare à Kennedy Van der Laan Amsterdam-Die Einzelausstellung des zeitgenössischen bildenden Künstlers Patrick Koster Die Klage eines Ikarus bei Kennedy Van der Laan Amsterdam-Exposición individual del artista visual contemporáneo Patrick Koster Los lamentos de un Ícaro en Kennedy Van der Laan Amsterdam-Mostra personale dell'artista visivo contemporaneo Patrick Koster I lamenti di un Icaro a Kennedy Van der Laan Amsterdam-当代视觉艺术家帕特里克·科斯特(Patrick Koster)的个展《肯尼迪·范德兰·阿姆斯特丹的伊卡洛斯之哀》- 現代のビジュアルアーティスト、パトリックコスターの個展ケネディヴァンデアランアムステルダムでのイカロスの嘆き

Laments of an Icarus

The Laments of an Icarus is a solo exhibition at Kenndey Van Der Laan Art gallery with artworks by contemporary visual artist Patrick…