Dagblad Het Parool stuurde verslaggever Kees Keijer naar de tentoonstelling Ode aan de Bijlmer. In het katern Kunst en Media werd een paginagroot artikel over de tentoonstelling in CBK Zuidoost geplaatst. Het project Bijmer Jaren van de kunstenaars Patrick Koster en Thérèse Zoekende werd besproken.-El periódico Het Parool envió al periodista Kees Keijer a la exposición Ode aan de Bijlmer. Se colocó un artículo de página completa sobre la exposición en CBK Zuidoost en la sección Arte y medios. Se discutió el proyecto Bijmer Jaren de los artistas Patrick Koster y Thérèse Zoekende-Le journal Het Parool a envoyé le journaliste Kees Keijer à l'exposition Ode aan de Bijlmer. Un article d'une page entière sur l'exposition à CBK Zuidoost a été placé dans la section Art et médias. Le projet Bijmer Jaren des artistes Patrick Koster et Thérèse Zoekende a été discuté. -Newspaper Het Parool sent reporter Kees Keijer to the exhibition Ode aan de Bijlmer. A full-page article about the exhibition in CBK Zuidoost was placed in the section Art and Media. The Bijmer Jaren project by the artists Patrick Koster and Thérèse Zoekende was discussed.-Die Zeitung Het Parool schickte den Reporter Kees Keijer zur Ausstellung Ode aan de Bijlmer. Ein ganzseitiger Artikel über die Ausstellung in CBK Zuidoost wurde in der Rubrik Kunst und Medien veröffentlicht. Das Bijmer Jaren-Projekt der Künstler Patrick Koster und Thérèse Zoekende wurde diskutiert.

Het Parool Review – Ode To The Bijlmer

CBK Zuidoost organizes an exhibition about fifty years of Bijlmer. Eleven artists reflect on the history of the most famous and notorious…

Art-The-Hague-17-exhibition-Patrick-Koster-Overview-Fontana-Gallery-Doppelganger-one of two-Artworks by contemporary visual artist Patrick Koster on view at Art The Hague 2017 from Wednesday 4 to Sunday 8 October 2017, Fokker terminal, The Hague, The Netherlands-Oeuvres de l'artiste visuel contemporain Patrick Koster à l'affiche à Art The Hague 2017 du mercredi 4 au dimanche 8 octobre 2017, terminal Fokker, La Haye, Pays-Bas-Kunstwerke des zeitgenössischen bildenden Künstlers Patrick Koster zu sehen auf der Art Den Haag 2017 vom Mittwoch, 4. bis Sonntag, 8. Oktober 2017, Fokker Terminal, Den Haag, Niederlande-Obras de arte del artista visual contemporáneo Patrick Koster en exhibición en Art The Hague 2017 del miércoles 4 al domingo 8 de octubre de 2017, terminal de Fokker, La Haya, Países Bajos

Art The Hague | Patrick Koster

Artworks by contemporary visual artist Patrick Koster on view at Art The Hague 2017 from Wednesday 4 to Sunday 8 October 2017, Fokker…

Doppelgänger serie tentoongesteld-Tentoonstelling Doppelgänger-Op de tentoonstelling bij Fontana gallery laat Patrick Koster twee werken zien uit de Doppelgänger serie. Doppelgänger 1 en 2 uit een serie van 3 beide uit 2014. Het zijn collage kunstwerken die licht geven. Gemaakt in de techniek plakfilm op tekenpolyester gemonteerd op lichtbak-Doppelgänger series exhibited-Exhibition Doppelgänger-At the exhibition at Fontana gallery Patrick Koster shows two works from the Doppelgänger series. Doppelgänger 1 and 2 from a series of 3 both from 2014. They are collage artworks that give light. Made in the technique adhesive film on drawing polyester mounted on light box-Exposition de la série Doppelgänger-Exposition Doppelgänger-Lors de l'exposition à la galerie Fontana, Patrick Koster présente deux œuvres de la série Doppelgänger. Doppelgänger 1 et 2 d'une série de 3 de 2014. Ce sont des œuvres de collage qui donnent de la lumière. Fabriqué dans la technique film adhésif sur dessin polyester monté sur caisson lumineux-Doppelgänger-Serie ausgestellt-Ausstellung Doppelgänger-In der Ausstellung in der Fontana-Galerie zeigt Patrick Koster zwei Werke aus der Doppelgänger-Serie. Doppelgänger 1 und 2 aus einer Serie von 3, beide aus dem Jahr 2014. Es handelt sich um Collagen, die Licht geben. Hergestellt in der Technik Klebefolie auf Zeichnung Polyester auf Leuchtkasten montiert-Exposición de la serie Doppelgänger -Exposición Doppelgänger- En la exposición en la galería Fontana, Patrick Koster muestra dos obras de la serie Doppelgänger. Doppelgänger 1 y 2 de una serie de 3 de 2014. Son obras de collage que dan luz. Realizado en la técnica de película adhesiva sobre dibujo de poliéster montado en caja de luz

Exhibition Doppelgänger

Doppelgänger Series On Show. At the exhibition at Fontana gallery, Patrick Koster shows two works from the Doppelgänger series.…

Doppelgänger III, series #3, 2014-2015, h 153,5 cm x b 129 cm (h 60.4 x w 50.8 inch), adhesive film on drawing polyester mounted on a light box, collection Kennedy Van der Laan-Contemporary visual artist Patrick Koster’s solo exhibition The laments of an Icarus at Kennedy Van der Laan Amsterdam-Exposition personnelle de l'artiste visuel contemporain Patrick Koster Les lamentations d'un Icare à Kennedy Van der Laan Amsterdam-Die Einzelausstellung des zeitgenössischen bildenden Künstlers Patrick Koster Die Klage eines Ikarus bei Kennedy Van der Laan Amsterdam-Exposición individual del artista visual contemporáneo Patrick Koster Los lamentos de un Ícaro en Kennedy Van der Laan Amsterdam-Mostra personale dell'artista visivo contemporaneo Patrick Koster I lamenti di un Icaro a Kennedy Van der Laan Amsterdam-当代视觉艺术家帕特里克·科斯特(Patrick Koster)的个展《肯尼迪·范德兰·阿姆斯特丹的伊卡洛斯之哀》- 現代のビジュアルアーティスト、パトリックコスターの個展ケネディヴァンデアランアムステルダムでのイカロスの嘆き

Solo Exhibition An Icarus

Knives and scissors are his brushes. He compiles his own images from the folders and scrapbooks full of remarkable photos from the…