Dagblad Het Parool stuurde verslaggever Kees Keijer naar de tentoonstelling Ode aan de Bijlmer. In het katern Kunst en Media werd een paginagroot artikel over de tentoonstelling in CBK Zuidoost geplaatst. Het project Bijmer Jaren van de kunstenaars Patrick Koster en Thérèse Zoekende werd besproken.-El periódico Het Parool envió al periodista Kees Keijer a la exposición Ode aan de Bijlmer. Se colocó un artículo de página completa sobre la exposición en CBK Zuidoost en la sección Arte y medios. Se discutió el proyecto Bijmer Jaren de los artistas Patrick Koster y Thérèse Zoekende-Le journal Het Parool a envoyé le journaliste Kees Keijer à l'exposition Ode aan de Bijlmer. Un article d'une page entière sur l'exposition à CBK Zuidoost a été placé dans la section Art et médias. Le projet Bijmer Jaren des artistes Patrick Koster et Thérèse Zoekende a été discuté. -Newspaper Het Parool sent reporter Kees Keijer to the exhibition Ode aan de Bijlmer. A full-page article about the exhibition in CBK Zuidoost was placed in the section Art and Media. The Bijmer Jaren project by the artists Patrick Koster and Thérèse Zoekende was discussed.-Die Zeitung Het Parool schickte den Reporter Kees Keijer zur Ausstellung Ode aan de Bijlmer. Ein ganzseitiger Artikel über die Ausstellung in CBK Zuidoost wurde in der Rubrik Kunst und Medien veröffentlicht. Das Bijmer Jaren-Projekt der Künstler Patrick Koster und Thérèse Zoekende wurde diskutiert.

Het Parool Review – Ode To The Bijlmer

CBK Zuidoost organizes an exhibition about fifty years of Bijlmer. Eleven artists reflect on the history of the most famous and notorious…

Bijlmer Jaren 1989-1997, Koningshoef 6, collaboration with Thérèse Zoekende, h 60 cm x w 60 cm-pinhole foto op lightbox door internationaal hedendaags beeldend kunstenaar Patrick Koster in samenwerking met internationaal hedendaags beeldend kunstenaar Thérèse Zoekende-beide kunstenaars wonen en werken in Amsterdam-Nederland-pinhole photo on lightbox by international contemporary visual artist Patrick Koster in collaboration with international contemporary visual artist Thérèse Seeking-both artists live and work in Amsterdam-the Netherlands-sténopé photo sur lightbox par l'artiste visuel contemporain international Patrick Koster en collaboration avec l'artiste visuelle contemporaine internationale Thérèse Cherchant-les deux artistes vivent et travaillent à Amsterdam-Pays-Bas-foto estenopeica en caja de luz del artista visual contemporáneo internacional Patrick Koster en colaboración con la artista visual contemporánea internacional Thérèse Seeking, ambos artistas viven y trabajan en Amsterdam, Países Bajos-Lochfoto auf Leuchtkasten des internationalen zeitgenössischen bildenden Künstlers Patrick Koster in Zusammenarbeit mit der internationalen zeitgenössischen bildenden Künstlerin Thérèse Seeking - beide Künstler leben und arbeiten in Amsterdam, Niederlande-国际当代视觉艺术家Patrick Koster与国际当代视觉艺术家Thérèse合作在灯箱上的针孔照片-国際的な現代ビジュアルアーティストであるパトリックコスターによるライトボックス上のピンホール写真と国際的な現代ビジュアルアーティストであるテレスとのコラボレーション-фотография-обскура на лайтбоксе международного современного визуального художника Патрика Костера в сотрудничестве с международным современным визуальным художником Терезой Сикинг - оба художника живут и работают в Амстердаме, Нидерланды

Bijlmer Years 1989-1997

Patrick Koster (NL, 1967) and Thérèse Zoekende (NL, 1972), are artists who work together on an ad hoc basis. For the exhibition Ode to the…